Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrovnik za leto 2012           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Dobrovnik / Dobronak            
Odlok o proračunu občine Dobrovnik za leto 2013            RENDELET DOBRONAK KÖZSÉG 2013-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Odlok o proračunu občine Dobrovnik za leto 2012           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje občine Dobrovnik ter o višini plačila prispevka za priključitev           
Odlok o rebalansu občine Dobrovnik za leto 2011           
Sklep o določitvi ekonomske cene programa za vzgojno varstvene storitve v vrtcu Dobrovnik            
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju občine Dobrovnik           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrovnik           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrovnik           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja           
Zaključni račun proračuna občine Dobrovnik za leto 2010           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Dobrovnik na nepremičninah           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2011           
Letni program turizma občine Dobrovnik za leto 2011           
Letni program kulture občine Dobrovnik za leto 2011           
Letni program športa v občini Dobrovnik za leto 2011           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči občine Dobrovnik ob rojstvu otroka           
Pravilnik o štipendiranju           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor