Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2016           
Predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda za leto 2016           
Predlog Odloka o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2016 - II. obravnava           
Predlog Sklepa o oblikovanju najemnin za neprofitna stanovanja           
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrovnik za leto 2016            
Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobrovnik za programsko obdobje 2015 - 2020           
Predlog Odloka o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2017           
Predlog Odloka o proračunu Občine Doborvnik za leto 2016           
Predlog Odloka o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrovnik za leto 2015           
Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrovnik - I. obravnava           
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Dobrovnik - II. obravnava           
Predlog Sklepa o odpisu terjatev na podlagi Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov           
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Dobrovnik - I. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EKO - PARK d.o.o. Lendava / ÖKO – PARK Kft. Lendva - II. obravnava           
Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobrovnik za programsko obdobje 2015 - 2020           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava / ÖKO – PARK Kft. Lendva            
Predlog Letnega programa turizma Občine Dobrovnik za leto 2015           
Predlog Letnega programa športa Občine Dobrovnik za leto 2015           
Predlog Letnega programa kulture Občine Dobrovnik za leto 2015           
Predlog Odloka o rebalansu Občine Dobrovnik za leto 2015 - skrajšani postopek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor