Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za Tehnološko razvojno industrijsko središče TRIS Kanižarica           
Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Črnomelj za leto 2007           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost           
Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju naselja Čardak v Občini Črnomelj           
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju naselja Čardak v Občini Črnomelj           
Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Podcenter za ravnanje z odpadki in deponija inertnih odpadkov Vranoviči           
Sklep o spremembi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Črnomelj           
Izid glasovanja za občinski svet – predstavnika romske skupnosti Občine Črnomelj na volitvah dne 22. 10. 2006           
Izid glasovanja za župana in Občinski svet Občine Črnomelj na volitvah dne 22. 10. 2006           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2006           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Črnomelj           
Sklep o podaljšanju javne razgrnitve predloga in okoljskega poročila za Občinski lokacijski načrt za Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črnomelj           
Program priprave za občinski lokacijski načrt kamnolom Suhor           
Sklep o javni razgrnitvi predloga Občinskega lokacijskega načrta za Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica           
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucija toplote v Občini Črnomelj – območje Čardak in o podelitvi koncesije           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2006           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor