Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za TRIS Kanižarica po skrajšanem postopku           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plaketah Občine Črnomelj           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Črnomelj           
Odlok o prometni ureditvi v Občini Črnomelj           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2012           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje Podlog           
Odlok o občinskih cestah v Občini Črnomelj           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj           
Sklep o višini parkirnine za leto 2012           
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2011           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Črnomelj           
Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Bela krajina           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Pod gozdom v Črnomlju           
Popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2012           
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2012           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor