Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje           
Odlok o 3. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2013           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o znižanju cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Gornji Grad in Bočno           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec           
Odlok o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2013           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2012           
Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2013           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Gornji Grad           
Sklep o preklicu programa priprave - Izvedbenega prostorskega akta – sprememba in ureditev starega trškega jedra Gornji Grad           
Letni program športa občine Gornji Grad za leto 2013           
Letni program kulture v občini Gornji Grad za leto 2013           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor