Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2017 v Občini Gornji Grad           
Obvezna razlaga šestega odstavka druge točke 9. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu športnih igrišč Osnovne šole Frana Kocbeka v Gornjem Gradu (UG ZSO št. 3/1999, 15/2009, 2/2010)           
Letni program športa Občine Gornji Grad za leto 2017           
Letni program kulture v Občini Gornji Grad za leto 2017           
Odlok o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2017           
Odlok o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2016           
Sklep o imenovanju člana Nadzornega Odbora           
Sklep o cenah izvajanja zimske službe           
Sklep o imenovanju člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Gornji Grad           
Spremembe in dopolnitve Letnega programa kulture Občine Gornji Grad za leto 2016           
Spremembe in dopolnitve Letnega programa športa Občine Gornji Grad za leto 2016           
Sklep o sprejemu Izjave o seznanitvi z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine za zaprtje in izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna – Podhom v občini Gornji Grad           
Sklep o potrditvi mandata Občinske volilne komisije Občine Gornji Grad           
Sklep o potrditvi članov krajevnih odborov           
Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Gornji Grad           
Odlok o ustanovitvi, organiziranosti in načinu dela krajevnih odborov (Uradno prečiščeno besedilo)           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Gornji Grad           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varovanju pitne vode v zajetjih na območju občine Gornji Grad           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organiziranosti in načinu dela krajevnih odborov           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2015           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor