Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2019 v Občini Gornji grad           
Poročilo o izidu lokalnih volitev v Občini Gornji Grad dne 2. decembra 2018           
Poročilo o izidu lokalnih volitev v Občini Gornji Grad dne 18. novembra 2018           
Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Gornji Grad, Občini Ljubno, Občini Luče, Občini Nazarje in Občini Solčava           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Tičjek II.           
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Gornji Grad in Bočna           
Sklep o namestnici predsednice Občinske volilne komisije Občine Gornji Grad           
Odlok o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2019           
Odlok o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2018           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti v Občini Gornji Grad           
Sprememba Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Grad           
Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Gornji Grad           
Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2018           
Sklep o začetku postopka prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Gornji Grad (SD OPN 1)           
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Gornji Grad            
Odlok o pokopališkem redu v Občini Gornji Grad           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2017           
Sklep o imenovanju direktorja Javnega komunalnega podjetja Komunala d.o.o. Gornji Grad           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor