Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Murska Sobota - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Statut Mestne občine Murska Sobota- neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota« - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola IV Murska Sobota - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 1) - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota - neuradno prečiščeno besedilo (6)           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o.- neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda razvojni center za pospeševanje malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota - neuradno prečiščeno besedilo (4)            
Odlok o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Statut Mestne občine Murska Sobota- neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor