Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem nčrtu za enoto urejanja ČR-6 v Črenšovcih - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Črenšovci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črenšovci - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črenšovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Črenšovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Črenšovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Črenšovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ČR-8 v Črenšovcih - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o preskrbi in odjemu pitne vode na območju Občine Črenšovci - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Črenšovci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 1998 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črenšovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2004 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 1999 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (Črenšovci) - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Črenšovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ČR-8 v Črenšovcih - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor