Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Lovrenc na Pohorju - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Lovrenc na Pohorju (čistopis - uradno prečiščeno besedilo) - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Lovrenc na Pohorju - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut občine Lovrenc na Pohorju - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Lovrenc na Pohorju - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o izdaji soglasja k cenam storitev pomoči na domu v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2015 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut občine Lovrenc na Pohorju - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine lovrenc na pohorju za leto 2014 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR« - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Lovrenc na Pohorju - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Lovrenc na Pohorju - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o prazniku in priznanjih občine Lovrenc na Pohorju - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o zazidalnem načrtu območja dela Kovaške ceste v Lovrencu na Pohorju - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Lovrenc na Pohorju - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Lovrenc na Pohorju - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor