Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Občine Tolmin - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o javni razsvetljavi v Občini Tolmin - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2017- neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Tolmin - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tolmin - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju programov humanitarnih organizaciji - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Tolmin - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Tolmin - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Tolmin - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik nadzornega odbora občine Tolmin - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uredba o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tolmin - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d. in ustanovitvi skupnega organa - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor