Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogašovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o enkratni denarni pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Sveti Jurij - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šoli Sveti Jurij - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Sklep o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šoli Sveti Jurij - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Jurij - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šoli Sveti Jurij - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogašovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno-varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Jurij - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Rogašovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rogašovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2000 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor