Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Žetale - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskih cestah v Občini Žetale - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Žetale za volilno leto 2018 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o dodelitvi enkratnega prispevka za novorojence v Občini Žetale - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Žetale - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Žetale - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žetale - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sprejemu otrok v enoto vrtec pri OŠ Žetale - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o dodelitvi enkratnega prispevka za novorojence v Občini Žetale - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne nagrade diplomantom Občine Žetale - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu Osnovna šola Žetale - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o istovetnostnih smibolih Občine Žetale - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Žetale - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole Žetale - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 1999 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2002 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2003 - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor