Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Miklavž na Dravskem polju - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o subvencioniranju izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda na območju Občine Miklavž na Dravskem polju - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Pravilnik o subvencioniranju izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda na območju Občine Miklavž na Dravskem polju - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik o pogojih, načinu in cenah oddaje poslovnih prostorov v lasti Občine Miklavž na Dravskem polju v kratkotrajni najem - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o subvencioniranju izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda na območju Občine Miklavž na Dravskem polju - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o lokalni gospodarski javni službi odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Miklavž na Dravskem polju - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Miklavž na Dravskem polju - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o tržnem redu lokalne kmečke tržnice v občini Miklavž na Dravskem polju - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o ureditvi lokalne kmečke tržnice v Občini Miklavž na Dravskem polju - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o imenovanju podžupana - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o subvencioniranju izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda na območju Občine Miklavž na Dravskem polju - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o pogojih, načinu in cenah oddaje poslovnih prostorov v lasti Občine Miklavž na Dravskem polju v kratkotrajni najem - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem podrobnem načrtu za stanovanjsko sosesko na območju naselja Skoke v občini Miklavž na Dravskem polj u - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Dravski Dvor - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o komunalnem prispevku v občini Miklavž na Dravskem polju - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Miklavž na Dravskem polju - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju za programsko obdobje 2015 - 2020 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o komunalnem prispevku v občini Miklavž na Dravskem polju - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor