Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Občinskega sveta - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Statut Občine Velike Lašče - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Velike Lašče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Velike Lašče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti - Neuradno prečiščeno besedilo           
Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode - Neuradno prečiščeno besedilo           
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu- Neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015 - 2020- neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Občinskega sveta - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Velike Lašče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Občine Velike Lašče - Trubarjevi kraji- neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Neuradno prečiščeno besedilo           
Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velke Lašče - neuradno prečiščeno besedilo           
Odlok o krajevnih odborih- Neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor