Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o komunalnih taksah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici - neuradno prečiščeno besedilo (7)           
Odlok o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici - neuradno prečiščeno besedilo (6)           
Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici - neuradno prečiščeno besedilo (3           
Pravilnik o uporabi prostorov Kulturnega in upravnega središča v Svetem Juriju ob Ščavnici - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o komunalnih taksah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Sv. Jurij ob Ščavnici - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o delovnih telesih Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o priznanjih Občine Sveti Jurij ob Ščavnici - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici - neuradno prečiščeno besedilo (2           
Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Sv. Jurij ob Ščavnici - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Sv. Jurij ob Ščavnici - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor