Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o predkupni pravici Občine Markovci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Markovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o ustanovitvi, organizaciji in načinu dela vaških odborov Občine Markovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o financiranju odlaganja azbestnih plošč - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti v Občini Markovci - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork, Markovci – uradno prečiščeno besedilo - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora P13-01/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III) - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o predkupni pravici Občine Markovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sprejemu otrok v enoto Vrtec pri OŠ Markovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Markovci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Markovci - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Markovci - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za občino Markovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov v najem - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Markovci - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Markovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Markovci - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti v Občini Markovci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor