Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rečica ob Savinji - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi ekonomske cene vrtca Mozirje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o pokopališkem redu v Občini Rečica ob Savinji - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rečica ob Savinji - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Sklep o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervacij v vrtcu - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rečica ob Savinji za programsko obdobje 2015–2020 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rečica ob Savinji- neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o nagrajevanju in oglaševanju v občinskem glasilu - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Rečica ob Savinji - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Statut Občine Rečica ob Savinji - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rečica ob Savinji - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o nagrajevanju in oglaševanju v občinskem glasilu - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor