Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poslovnik občinskega sveta Občine Zreče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Zreče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Zreče - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o varovanju pitne vode v zajetjih in črpališčih na območju Občine Zreče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Zreče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev turistične kmetije Urška - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Zreče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v občini Zreče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o javnem redu in miru v Občini Zreče - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje počitniških hiš na Rogli - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zreče za programsko obdobje 2015 - 2020 - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zreče za programsko obdobje 2015 - 2020 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Zreče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2015 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Zreče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor