Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o enkratni denarni pomoči Občine Dobrovnik ob rojstvu otroka - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Dobrovnik - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvű Általános Iskola Dobronak - neuradno prečiščeno besedilo (7)           
Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet občine Dobrovnik - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o štipendiranju - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi Zavoda za okolje in turizem v Občini Dobrovnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)            Rendelet Dobronak Község Környezeti és Idegenforgalmi Intézetének megalapításáról
Pravilnik o štipendiranju - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Dobrovnik - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet občine Dobrovnik v letu 2002 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvű Általános Iskola Dobronak - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o priznanjih in nagradah občine Dobrovnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o priznanjih in nagradah občine Dobrovnik - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvű Általános Iskola Dobronak - neuradno prečiščeno besedilo (6)           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrovnik - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju občine Dobrovnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvű Általános Iskola Dobronak - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Statut Občine Dobrovnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor