Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Razpis rednih volitev članov v svet krajevne skupnosti in svete vaških skupnosti na območju Občine Brda           
Odlok o rabi javnih površin v Občini Brda           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Brda 03           
Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Brda za leto 2018           
32. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Predlog Odloka o rabi javnih površin v občini Brda – druga obravnava            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Brda 03           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2018 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Brda - skrajšani postopek           
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Brda in drugih pogojev v vrtcih           
Zaključni račun proračuna Občine Brda za leto 2017           
Statut Občine Brda - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Popravek Statuta Občine Brda           
31. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Predlog Odloka o rabi javnih površin v občini Brda – prva obravnava            
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Brda za leto 2017 - skrajšani postopek           
Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov športa           
Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju kmetijstva in podeželja           
Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov mladih           
Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov kulture           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor