Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brda - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Brda           
25. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Brda           
Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2017           
Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Brda           
Statut Občine Brda           
24. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Predlog Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2017 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Brda - druga obravnava           
Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Brda - prva obravnava           
Predlog Statuta Občine Brda - druga obravnava           
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Brda           
Zaključni račun proračuna Občine Brda za leto 2016           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Brda za leto 2016 – skrajšani postopek           
23. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Brda - druga obravnava           
Predlog Sklepa o določitvi cene storitve pomoč družini na domu v Občini Brda           
Predlog Odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Brda - prva obravnava           
22. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor