Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice na nepremičninskem premoženju v lasti Občine Brda           
27. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Osnutek Odloka o proračunu Občine Brda za leto 2018 - prva obravnava           
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Brda           
Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2017           
26. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Predlog Odloka o 2. rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2017 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Brda - druga obravnava           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brda - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Brda           
25. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Brda           
Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2017           
Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Brda           
Statut Občine Brda           
24. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Predlog Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2017 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Brda - druga obravnava           
Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Brda - prva obravnava           
Predlog Statuta Občine Brda - druga obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor