Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o rebalansu II. proračuna Občine Brda za leto 2019 - skrajšani postopek           
7. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Brda in drugih pogojev v vrtcih           
6. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Odlok o rebalansu Občine Brda za leto 2019           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2019 - skrajšani postopek           
5. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brda - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Zaključni račun proračuna občine Brda za leto 2018           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Brda 02           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Brda 02           
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Brda za leto 2018 - skrajšani postopek           
4. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Sklep o sprejetju načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brda           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda«           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oz. kandidatom za člane občinskega sveta oziroma župana Občine Brda           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Brda           
Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2019           
Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oz. kandidatom za člane občinskega sveta oz. župana občine Brda - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor