Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o proračunu Občine Brda za leto 2019 - druga obravnava           
3. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oz. kandidatom za člane občinskega sveta oz. župana občine Brda – skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Brda – skrajšani postopek            
Osnutek Odloka o proračunu Občine Brda za leto 2019 - prva obravnava           
2. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Sklep o začasnem financiranju Občine Brda v obdobju januar – marec 2019           
1. redna - konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Brda za leto 2018           
34. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Brda in drugih pogojev v vrtcih           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Brda           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Brda           
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Brda in drugih pogojev v vrtcih - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Brda           
Predlog Odloka o rebalansu II. proračuna Občine Brda za leto 2018 – skrajšani postopek           
33. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Razpis rednih volitev članov v svet krajevne skupnosti in svete vaških skupnosti na območju Občine Brda           
Odlok o rabi javnih površin v Občini Brda           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Brda 03           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor