Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poslovnik občinskega sveta Občine Brda - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti           
Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti           
Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta Občine Brda           
29. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda - prva obravnava           
Predlog Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti - prva obravnava           
Predlog Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov kulture - prva obravnava           
Predlog Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti - prva obravnava           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 2 občinskega prostorskega načrta Občine Brda           
Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Brda v posamični vrednosti do 10.000,00 EUR           
Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2018           
28. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Predlog Odloka o proračunu Občine Brda za leto 2018 - druga obravnava           
Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice na nepremičninskem premoženju v lasti Občine Brda           
27. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Osnutek Odloka o proračunu Občine Brda za leto 2018 - prva obravnava           
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Brda           
Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2017           
26. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor