Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Brda za leto 2016 – skrajšani postopek           
23. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Brda - druga obravnava           
Predlog Sklepa o določitvi cene storitve pomoč družini na domu v Občini Brda           
Predlog Odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Brda - prva obravnava           
22. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Brda - prva obravnava           
21. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Predlog Statuta Občine Brda - prva obravnava           
Predlog Letnega programa športa v Občini Brda za leto 2017           
Sklep občinskega sveta Občine Brda o pooblastitvi župana           
Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Brda           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brda a           
Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2017           
20. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Predlog Odloka o proračunu Občine Brda za leto 2017 - druga obravnava           
Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Brda - druga obravnava           
Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brda - druga obravnava           
19. redna seja Občinskega sveta Občine Brda           
Osnutek Odloka o proračunu Občine Brda za leto 2017 - prva obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor