Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci neuradno prečiščeno besedilo (1)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci neuradno prečiščeno besedilo (2)
Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Rogašovci
Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogašovci
Zadnja sprememba: 11.2.2009 Pravno besedilo Lex localis
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor