Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj - neuradno prečiščeno besedilo (1)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj - neuradno prečiščeno besedilo (2)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj - neuradno prečiščeno besedilo (3)
Odlok o razveljavitvi obvezne razlage trinajste alineje prvega odstavka 5. člena, drugega odstavka 113. člena in 5. točke šestega odstavka 101. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
Obvezna razlaga trinajste alineje prvega odstavka 5. člena in drugega odstavka 113. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj, 1. sprememba in dopolnitev
Obvezna razlaga 5. točke šestega odstavka 101. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje Podlog
Zadnja sprememba: 17.12.2018 Pravno besedilo Lex localis
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor