Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
Popravek
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
Zadnja sprememba: 10.01.2014 Pravno besedilo Lex localis
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor