Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj
Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (1)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj
Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (2)
Sklep o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste – parc št. 632/6, 632/24, 632/29 in 632/30, vse k.o. 392 - Krčevina pri Ptuju
Sklep o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste - parc št. 272/5, 272/7, 272/9, 272/11, 273/5 in 274/18, vse k.o. 366 - Krčevina pri Vurbergu
Sklep o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste – parc. št. 246/11 in 251/8, obe k.o. 392 – Krčevina pri Ptuju
Sklep o o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste – parc. št. 176/14, 148/4, 148/6, 148/22, 148/23 in 148/27, vse k.o. 389 – Nova vas pri Ptuju
Sklep o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste – parc. št. 191/30, k.o. Krčevina pri Ptuju
Sklep o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste
Sklep o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste – parc. št. 7/17 in 37/10, obe k.o. Pacinje .
Sklep o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste – parc. št. 205/7, 203/5, 202/1, 206/2 in 919, vse k.o. Pacinje
Sklep o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste – parc. št. 715/4, 726/6, 729/5, 714/8 in 715/6, vse k.o. Kicar
Sklep o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste – parc. št. 1155/3, 1155/6 in 1155/7, vse k. o. Krčevina pri Vurbergu
Sklep o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste – parc. št. 1350 in 1198/5, obe k. o. Krčevina pri Vurbergu
Sklep o prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
Zadnja sprememba: 28.07.2009 Pravno besedilo Lex localis
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor