Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hoče-Slivnica (izven območij natura 2000)
Tehnični poprave karte št. 4/1 prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Hoče–Slivnica (izven območij Natura 2000)
Tehnični popravek karte št. 4/3 odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje občnie Hoče–Slivnica (izven območij natura 2000) - ureditveno območje naselij Orehova – Hotinja vas
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hoče–Slivnica (izven območij natura 2000)
Drugi tehnični popravek karte št. 4/5 - ureditveno območje naselja Rogoza, ki je sestavni del elaborata prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Hoče–Slivnica  (izven območij natura 2000)
Tehnični popravek št. 3 karte št. 4/1 - ureditveno območje naselij Spodnje Hoče in Zgornje Hoče, ki je sestavni del elaborata prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Hoče–Slivnica (izven območij natura 2000)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hoče–Slivnica (izven območij natura 2000)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Hoče–Slivnica (izven območij natura 2000)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hoče–Slivnica (izven območij Natura 2000)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hoče–Slivnica (izven območij natura 2000)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Hoče–Slivnica (izven območij Natura 2000) - uradno prečiščeno besedilo v občini Hoče–Slivnica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Hoče–Slivnica (izven območij Natura 2000)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Hoče-Slivnica (izven območij Natura 2000)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Hoče–Slivnica (izven območij natura 2000)
Drugo obvezno razlago 6. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hoče–Slivnica (izven območij natura 2000)
Obvezna razlaga 6. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hoče–Slivnica (izven območij natura 2000)
Zadnja sprememba: 30.9.2010 Pravno besedilo Lex localis
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor