Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o cestnoprometni ureditvi v občini Piran
Odlok o spremembah odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran
Odlok o cestnoprometni ureditvi v občini Piran - Neuradno prečiščeno besedilo (1)
Odlok o spremembi odloka o cestnoprometni ureditvi v občini Piran
Odlok o cestnoprometni ureditvi v občini Piran - Neuradno prečiščeno besedilo (2)
Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Piran
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Piran
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 9. 7. 2013
Odlok o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran (uradno prečiščeno besedilo)
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi tarif za parkirnine, št. 34404-3/1999-12 z dne 12. 4. 2012
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi tarif za parkirnine št. 34404-3/199-12 z dne 12. 4. 2012
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi tarif za parkirnine št. 34404-3/1999-12 z dne 12. 4. 2012
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi tarif za parkirnine št. 34404-3/199-12 z dne 12. 4. 2012
Sklep o določitvi tarif za parkirnine
Sklep o določitvi tarif za parkirnine
Zadnja sprememba: 21.01.2008 Pravno besedilo Lex localis
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor