Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 8. člena Odloka o plakatiranju v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 103/11) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 14. redni seji dne 2. 2. 2012 sprejel

S K L E P

o cenah za plakatiranje v Občini Kanal ob Soči

1. člen

Občinski svet Občine Kanal ob Soči daje soglasje k ceniku storitev plakatiranja in nameščanja transparentov v Občini Kanal ob Soči.

2. člen

Cena storitev v okviru plakatiranja:

+----------+----------------+----------------+------------------+

| Število  | Manjši plakati |    Normalni    |Večji plakati (3) |

| plakatov |       (1)      |   plakati (2)  |                  |

+----------+--------+-------+--------+-------+--------+---------+

|          |brez DDV| z DDV |  brez  | z DDV |brez DDV|  z DDV  |

|          |        |       |   DDV  |       |        |         |

+----------+--------+-------+--------+-------+--------+---------+

|  do 10   |  0,19  |  0,23 |  0,23  | 0,27  |  0,70  |   0,84  |

+----------+--------+-------+--------+-------+--------+---------+

|  11–30   |  0,17  |  0,21 |  0,21  | 0,25  |  0,70  |   0,84  |

+----------+--------+-------+--------+-------+--------+---------+

|  nad 30  |  0,16  |  0,19 |  0,19  | 0,23  |  0,70  |   0,84  |

+----------+--------+-------+--------+-------+--------+---------+

*cene veljajo za posamezen plakat in za posamezen dan.

(1) Manjši plakati: plakati formata B2 in manjši, plakati površine pod 0,7 m2.

(2) Normalni plakati: plakati formata B1 (1000 mm x 707 mm).

(3) Večji plakati: plakati, večji od formata B1, plakati površine nad 0,7 m2.

Cena za enkratno postavitev in odstranitev transparenta na drogovih za nameščanje transparentov:

+------------------------+-------------------+------------------+

|                        |                   |     EUR/kos      |

+------------------------+-------------------+------------------+

|                        |      brez DDV     |      z DDV       |

+------------------------+-------------------+------------------+

|Enkratna postavitev in  |       25,00       |      30,00       |

|odstranjevanje          |                   |                  |

|transparentov           |                   |                  |

+------------------------+-------------------+------------------+

Prireditve sofinancirane iz proračuna Občine Kanal ob Soči so oproščene plačila stroškov namestitve in odstranitve transparentov.

3. člen

Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-0001/2012-5

Kanal ob Soči, dne 25. januarja 2012

Župan

Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor