Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

LETNI PROGRAM UKREPOV ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI VELIKE LASCE V LETU 2014

 sprejet na 8. seji odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem dne 5. marca 2014

 

 

 

UKREP

višina pomoči

program 2013 v EUR

prorač. postavka

1

Pospeševanje malega gospodarstva -razni programi

 

18.700,00

 

 

sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo

15 % upravičenih stroškov (brez DDV), min. vrednost pomoči 100 EUR na upravičenca, max. vred. 4000 EUR na upravičenca letno

10.000,00

1401

 

nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest

1.500 EUR/novo zaposlitev

4.500,00

1401

 

promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva

50% upravičenih stroškov, ena aktivnost letno oz. do 800 EUR na upravičenca letno

3.200,00

1401

 

regresiranje obrestne mere

za vloge, odobrene pred letom 2012

1.000,00

1401

 

 

Podrobnejši pogoji upravičenosti, opravičljivi stroški, upravičenci in finančne določbe za dodelitev sredstev bodo objavljeni v javnih razpisih za posamezne ukrepe.

 

Občina Velike Lašče

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor