Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) ter v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 18. redni seji dne 11. 6. 2009 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje

1. člen

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje (Uradni list RS, št. 66/95, 36/02, 121/03, 65/06, 75/08, 108/08 in 30/09 – v nadaljnjem besedilu: odlok), se v tretjem odstavku 9. člena doda nov stavek, ki glasi: »Dovoljena je gradnja objektov za potrebe kmetijske dejavnosti v območju 20 m pasu kmetijskih zemljišč, ki obkrožajo območje stavbnih zemljišč prostorske enote SK pod pogojem, da na istem območju stavbnih zemljišč graditelj izkaže lastništvo gradbene parcele ter da je faktor zazidanosti te gradbene parcele 0,4 že izpolnjen.«

2. člen

V 13. členu v odstavku »Gospodarski objekti« se za stavkom »Streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini objekta, naklon 40 do 50 stopinj.« doda nov stavek, ki glasi: »Če so na območju domačije obstoječi nižji nakloni, je dovoljeno poenotenje naklonov streh.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 3505-2/2009

Črnomelj, dne 12. junija 2009

 

Župan

Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor