Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 8. člena Odloka o izdajateljstvu javnega glasila »List iz Markovcev (Uradni vestnik št. 6/2000 in Uradni list RS št. 133/2003) in  16. člena Statuta (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/2006)  je Občinski svet Občine Markovci na 2. seji dne 7. decembra 2006 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o imenovanju odgovorne urednice javnega glasila List iz Markovcev

 

 

1.

 

 

Za odgovorno urednico javnega glasila »List iz Markovcev« se imenuje Mojco ZEMLJARIČ, roj.  30. 3. 1981, stanujočo Nova vas pri Markovcih.

 

 

2.

 

 

Mandat  odgovorne urednice traja do izteka mandata občinskega sveta.

 

 

3.

 

 

Sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 011-0012/2006

 

 

Datum: 7. 12. 2006

 

 

Občina Markovci

 

 

župan Franc Kekec

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor