Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Tolmin (Ur. glasilo št. 2/99 in PN –Uradne objave 38/03, 19/04, 11/05 in 35/05) in 4. člena Odloka o ustanovitvi zavoda Sotočje Kobarid-Tolmin (PN – Uradne objave št. 2/02 in 12/02) in 4. točke sklepa Občinskega sveta Občine Tolmin o upravljanju turističnih poti v Tolminskih koritih, sprejetega  dne 11.04.2006, je na 39. seji dne 05.10.2006 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

O VIŠINI VSTOPNINE  IN REŽIMU V TOLMINSKIH KORITIH

 

 

1.

 

 

Sprejme se višina vstopnine za posameznike, skupine in oprostitve plačila vstopnine v Tolminska korita, kot so navedene v predlogu vstopnine LTO Sotočje z dne 15.09.2006.

 

 

Cenik vstopnic v Tolminska korita iz prejšnjega odstavka te točke  je sestavni del tega sklepa.

 

 

2.

 

 

Vsi člani turističnih društev v občini Tolmin imajo pravico do brezplačnega vstopa v Tolminska korita.

 

 

Brezplačno letno vstopnico dobi tudi vsak udeleženec, ki v tekočem letu v dogovoru z LTO Sotočje opravi vsaj 2 uri prostovoljnega dela na območju Tolminskih korit.

 

 

Vsakdo ima možnost kupiti letno vstopnico po ceni v višini trikratne vstopnine, veljavne v času nakupa.

 

 

Člani turističnih društev so se dolžni identificirati z društveno izkaznico, veljavno za tekoče leto. Občani, ki kupujejo letno vstopnico, so se dolžni identificirati z osebnim dokumentom. Letna vstopnica se glasi na ime in ni prenosljiva. Letna vstopnica in društvena izkaznica sta veljavna skupaj s kakršnimkoli drugim osebnim dokumentom.

 

 

3.

 

 

LTO Sotočje ima pravico priznavati tudi drugačne komercialne popuste.

 

 

4.

 

 

Ta sklep velja od 1.1.2007 dalje.

 

 

 

 

 

                                                                                       ERNEST KEMPERLE

 

 

                                                                                                 ŽUPAN

 

 

Številka:  33300-0005/05

 

 

Datum:    06.10.2006

 

 

 

 

 

DOSTAVLJENO:

 

 

- LTO Sotočje Tolmin

 

 

- zapisnik seje

 

 

- arhiv

 

 

 

 

 

 

 

 

VSTOPNINA V TOLMINSKA KORITA V LETU 2007

 

 

 

 

 

Posamezniki

 

 

=========================================

 

 

Odrasli ……………………….                3,00 EUR

 

 

Otroci do 14 let ………………              1,50 EUR

 

 

Otroci do 7 let ………………..             gratis

 

 

=========================================

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupine (za skupino velja število najmanj 10 oseb, cena velja na osebo)

 

 

=========================================

 

 

Skupine odraslih ..…………....            2,40 EUR

 

 

Skupine otrok ………………..              1,20 EUR

 

 

=========================================

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprostitve:

 

 

=========================================

 

 

vstopnine so oproščeni:

 

 

- prebivalci vasi Zadlaz-Čadrg , Čadrg in Tolminske Ravne na poti skozi območje Tolminskih korit

 

 

- lastniki zemljišč, preko katerih potekajo turistične poti v Tolminskih koritih, ki so dane v  upravljanje LTO Sotočje

 

 

- vsi obiskovalci, ki nadaljujejo pot mimo Zadlaške jame

 

 

- vsi obiskovalci, ki uporabljajo pot skozi Tolminska korita kot prehod v času zapor na cesti preko Hudičevega mostu

 

 

- vsi, ki prihajajo v korita po službeni dolžnosti in se ne ukvarjajo s turistično dejavnostjo (vodarji, gozdarji, TNP….)

 

 

=========================================

 

 

 

 

 

Tolmin, 15. 09. 2006

 

 

 

 

 

                                                                                                         LTO Sotočje

 

 

                                                                                                        Janko Humar

 

 

                                                                                                             direktor

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor