Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 in Uradni list RS, št. 27/08, 76/08, 79/09 in 51/10), 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) ter 4. člena Odloka o priznanjih Občine Tržič (Uradni list RS, št. 85/97) je Občinski svet Občine Tržič na 25. redni seji dne 28. 11. 2013 sprejel

O D L O K

o podelitvi naziva častni občan Občine Tržič

1. člen

Naziv častnega občana Občine Tržič se podeli g. Vinku Grašiču, roj. 20. 4. 1940.

2. člen

Svojo športno pot je Vinko Grašič začel v letih 1955/56, sprva na področju atletike, v nadaljevanju pa na področju smučarskih tekov. Njegova vztrajnost, odločnost in talent so ga kmalu pripeljali do velikih rezultatov in vrha športnikov tedanjega časa. Postal je državni prvak v smučarskih tekih na 10 km v kategoriji mladincev, sodeloval je v štafeti Smu­čarskega kluba Triglav, ki je bil v tistem času eden izmed najmočnejših smučarskih klubov, zaradi odličnih dosežkov in resnega odnosa do športa je postal član A reprezentance v kategoriji člani in se je udeležil največjih tekmovanj doma in tudi v tujini.

V letu 1965 je Vinko Grašič zaključil svojo aktivno športno kariero in leta 1970 prevzel vlogo trenerja v Špor­tnem klubu Alples, kasneje v Smučarskem klubu Kokrica in tudi Triglav. Trener je bil vse do leta 1990. V tem času je vzgojil s svojim sistematičnim in odgovornim pristopom pri treningu veliko mladih tekmovalcev, ki so pozneje posegali po najvišjih odličjih.

Od leta 1990 dalje je večino svojega časa posvetil športni karieri hčerke Andreje Grašič (poročena Koblar) in Tomaža Globočnika, ki sta dosegala vrhunske rezultate v svetovnem merilu.

Leta 1993 je po vzoru in ideji iz tujine prvič v Sloveniji skupaj s svojo ekipo pod okriljem Turističnega društva Tržič in od leta 1999 dalje Športnega društva Strelica organiziral mednarodno tekmovanje na tekaških rolkah, pri čemer se je izkazal kot izredno dober organizator v vlogi tehničnega direktorja. Ideja je bila dobro in uspešno realizirana, saj je v letu 2012 mednarodno tekmovanje na tekaških rolkah doži­velo svojo jubilejno 20. ponovitev.

Vinko Grašič je poskrbel za promocijo teka na smučeh tudi med politiki in gospodarstveniki. In tudi tu je uveljavljal svoj talent in trenersko izkušenost, saj je navdušil in pripravil za tek mnogo domačih in tujih uglednih gospodarstvenikov in politikov, ki so ponesli sporočilo o lepotah Pokljuke, prijazno­sti ljudi in dobri organizaciji slovenskih športnih delavcev v svet. V letu 2013 je bila izvedena že 20. jubilejna prireditev.

Vinko Grašič je prispeval k športu izredno veliko, pred­vsem pri delu z mladimi, saj je z množičnostjo na prireditvah poskrbel, da je šport na najbolj naraven način približal mla­dim, ki so na začetku svojih športnih karier. S svojo močno voljo je promoviral šport tako v Sloveniji kakor tudi v tujini. Znal pa je navdušiti tudi odrasle, ki so vzljubili tekaški šport na smučeh in rolkah, ter jih s tem navdušil tudi za zdrav na­čin življenja. Ob vsem tem pa ne moremo mimo dejstva, da je ves čas deloval kot promotor Občine Tržič, tako v Sloveniji kakor tudi v tujini.

Podelitev posebne listine, ki jo podpiše župan Občine Tržič, se opravi v mesecu decembru 2013.

3. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-0004/2010

Tržič, dne 28. novembra 2013

 

Župan

Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor