Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UBP 1, 38/2012) je občinski svet Občine Videm na svoji 3. redni seji, dne 09.12.2014 sprejel naslednje

 

SPREMEMBE

STATUTA OBČINE VIDEM

 

1. člen

V Statutu Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB1, 38/2012) se spremeni  6. odstavek 20. člena, ki odslej glasi:

(6) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za vprašanja in pobude in odgovore na vprašanje in pobude, ki jih postavijo člani sveta.   

 

2. člen

Spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 03-01/2014-02

Datum: 09.12.2014

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor