Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 110/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) ter v povezavi s 85. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na 15. redni seji dne 23. 4. 2008 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2008

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2008 (Uradni list RS, št. 33/08) se v 7. člen doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

 

 

»Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.«

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2008.

 

 

 

 

 

Št. 410-02/2008-12

 

 

Komen, dne 23. aprila 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Komen

 

 

Uroš Slamič l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor