Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 40., 41., in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami) ter v skladu z 9. členom Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 17. seji dne 15. 12. 2008 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid

1. člen

V 2. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid (Uradni list RS, št. 17/97 s spremembami) se črta šesta alinea » – podružnica Livek«.

2. člen

V 9. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid (Uradni list RS, št. 17/97 s spremembami) se črta četrti odstavek »Podružnična šola Livek opravlja osnovnošolsko izobraževanje do vključno četrtega razreda osnovne šole za šolski okoliš: Livek, Livške Ravne, Perati, Avsa in Jevšček«.

3. člen

V drugem odstavku 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid (Uradni list RS, št. 17/97 s spremembami) se črta besedilo »v starosti od 2. leta« ter se nadomesti z besedilom »v starosti od 1. leta«.

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 601-1/97

Kobarid, dne 15. decembra 2008

 

Župan

Občine Kobarid

Robert Kavčič l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor