Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

V skladu z 90. členom ZLV (Uradni list RS, št. 94-4693/07 – ZLV-UPB3, 45-1987/08 – ZLV-H, 83/2012) je Občinska volilna komisija Občine Kranjska Gora (v nadaljevanju OVK) pripravila

 

POROČILO

O IZIDU LOKALNIH VOLITEV DNE 5.10.2014 V OBČINI KRANJSKA GORA

 

 

Udeležba na volitvah po posameznih voliščih in skupna udeležba:

I.         Volitve župana

 

Na osnovi izida glasovanja je OVK ugotovila, da je bil v skladu s 1. odstavkom 107. člena ZLV za župana izvoljen kandidat:

 

JANEZ HROVAT, roj. 29.7.1965, Podkoren 5 c, ker je prejel večino veljavnih glasov.

 

Izračun mandatov po D'Hondtovem sistemu za OS Kranjska Gora:

 

Mandati za OS/ČS

 

Št mand.

Št.

Ime liste

1

1

SMC - STRANKA MIRA CERARJA

3

2

LISTA JURETA ŽERJAVA

0

3

DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

0

4

LGO-LISTA GLAS OBČANOV

2

5

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1

6

SD - SOCIALNI DEMOKRATI

1

7

NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

8

8

ALPSKA LISTA JANEZA HROVATA

0

9

NEODVISNA LISTA - ZA NAŠO DOLINO GRE

0

10

SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 

 

-

16

 

SKUPAJ

 

Na osnovi preštetih preferenčnih glasov je OVK ugotovila, da nihče izmed kandidatov na listah kandidatov ni dobil potrebnega števila preferenčnih glasov po 2. odstavku 18. člena ZLV, da bi ga bilo možno upoštevati pri določitvi vrstnega reda kandidatov po pridobljenih mandatih.

Na podlagi izračuna mandatov, ki so jih pridobile posamezne liste kandidatov po D'Hondtovem sistemu, je OVK v skladu z določbo 86. člena ZLV ugotovila, da so izvoljeni naslednji kandidati v občinski svet Občine Kranjska Gora:

 

Seznam izvoljenih kandidatov

 

VOLILNA ENOTA 01

Skupno število mandatov: 16

 

Lista: 1 - SMC - STRANKA MIRA CERARJA

Skupno št. glasov:217  % glasov:   7.91%       Št. izvoljenih:1

Zap.št.

   Kandidat

Izv./žreb.

1

  TJAŠA PRUSNIK

Izvoljen

 

Lista: 2 - LISTA JURETA ŽERJAVA

Skupno št. glasov:484  % glasov:  17.63%       Št. izvoljenih:3

Zap.št.

   Kandidat

Izv./žreb.

1

  JURE ŽERJAV

Izvoljen

2

  VESNA KOVAČIČ

Izvoljen

3

  ANTON POŽAR

Izvoljen

 

Lista: 5 - SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Skupno št. glasov:245  % glasov:   8.93%       Št. izvoljenih:2

Zap.št.

   Kandidat

Izv./žreb.

1

  SONJA KAVALAR

Izvoljen

2

  BOGDAN JANŠA

Izvoljen

 

Lista: 6 - SD - SOCIALNI DEMOKRATI

Skupno št. glasov:242  % glasov:   8.82%       Št. izvoljenih:1

Zap.št.

   Kandidat

Izv./žreb.

1

  BLAŽ KNIFIC

Izvoljen

 

Lista: 7 - NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Skupno št. glasov:130  % glasov:   4.74%       Št. izvoljenih:1

Zap.št.

   Kandidat

Izv./žreb.

1

  JANEZ MLINAR

Izvoljen

 

Lista: 8 - ALPSKA LISTA JANEZA HROVATA

Skupno št. glasov:1081            % glasov:  39.38%       Št. izvoljenih:8

Zap.št.

   Kandidat

Izv./žreb.

1

  JANEZ HROVAT

Izvoljen

2

  JANJA SELJAK

Izvoljen

3

  ŽIGA ŽIDAN

Izvoljen

4

  KATARINA ŠTRAVS

Izvoljen

5

  BLAŽ LAVTIŽAR

Izvoljen

6

  ENA ADŽAJLIĆ

Izvoljen

7

  JOŽE DOVŽAN

Izvoljen

8

  BRANISLAVA VOVK

Izvoljen

 

OVK je ugotovila, da je kandidat Janez Hrovat izvoljen za funkcijo župana in istočasno tudi za člana Občinskega sveta Občine Kranjska Gora. Po 37.b členu ZLS sta funkciji župana in člana občinskega sveta nezdružljivi, zato OVK ugotavlja, da v primeru, če kandidat Janez Hrovat po potrditvi njegovega mandata, kot člana občinskega sveta, poda izjavo, da sprejema funkcijo župana, je na podlagi pridobljenih mandatov liste številka 8 – Alpska lista  Janeza Hrovata, v občinski svet namesto kandidata Janeza Hrovata izvoljen kandidat pod zaporedno številko 9 s te liste.

 

III.    Volitve v Svet KS Rateče Planica

 

OVK ugotavlja naslednje izide volitev v tej KS:

Posamezni kandidati za člane sveta so v tabeli razvrščeni po številu prejetih glasov:

 

Na podlagi 114. člena v zvezi z določilom 11. člena ZLV in 70. člena Statuta Občine Kranjska Gora, so bili v  Svet KS Rateče – Planica izvoljeni naslednji kandidati:

 

1

ANJA MEŽIK

2

KLAVDIJ MATJAŽ

3

JOŽEF LAVTIŽAR

4

JUSTIN MRAK

5

SONJA KAVALAR

IV.    Volitve v Svet KS Podkoren

 

OVK ugotavlja naslednje izide volitev v tej KS:

Posamezni kandidati za člane sveta so v tabeli razvrščeni po številu prejetih glasov:

 

Na podlagi 114. člena v zvezi z določilom 11. člena ZLV in 70. člena Statuta Občine Kranjska Gora, so bili v  Svet KS Podkoren  izvoljeni naslednji kandidati:

 

1

ROMAN REŠ

2

DRAGO BENET

3

MOJCA SMOLE

4

TOMAŽ GIRANDON

5

MONIKA KRAMAR

 

V.      Volitve v Svet KS Kranjska Gora

 

OVK ugotavlja naslednje izide volitev v tej KS:

Posamezni kandidati za člane sveta so v tabeli razvrščeni po številu prejetih glasov:

 

Na podlagi 114. člena v zvezi z določilom 11. člena ZLV in 70. člena Statuta Občine Kranjska Gora, so bili v  Svet KS Kranjska Gora  izvoljeni naslednji kandidati:

 

1

SLAVKO MIKLIČ

2

TAMARA SMOLEJ

3

JAKOB JAKELJ

4

MARKO DASOVIĆ

5

LILJANA UDERMAN

6

ANŽE GREGORIČ

7

MATJAŽ LAVTTIŽAR OMAN

 

VI.    Volitve v Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji vrh

 

OVK ugotavlja naslednje izide volitev v tej KS:

 

Posamezni kandidati za člane sveta so v tabeli razvrščeni po številu prejetih glasov:

 

Na podlagi 114. člena v zvezi z določilom 11. člena ZLV in 70. člena Statuta Občine Kranjska Gora, so bili v svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh izvoljeni naslednji kandidati:

 

1

JANEZ MERTELJ

2

SIMONA JEGLIČ

3

MARKO ROBIČ

4

PAVEL HLEBANJA

5

CVETKA PAVLOVČIČ

 

VII.   Volitve v svet KS Dovje - Mojstrana

 

OVK ugotavlja naslednje izide volitev v tej KS:

Na podlagi 114. člena v zvezi z določilom 11. člena ZLV in 70. člena Statuta Občine Kranjska Gora, so bili v  Svet KS Dovje - Mojstrana izvoljeni naslednji kandidati:

 

1

BOGDAN JANŠA

2

FRANCI KORAŽIJA

3

MIHAEL VILMAN

4

IZIDOR PODGORNIK

5

MARTIN PAVLOVČIČ

6

JOŽE DOVŽAN

7

DAMJAN KOGOVŠEK

Številka: 041-1/2014

Datum: 09.10.2014

 

 

Predsednik OVK

 

Hubert Rot, univ. dipl. prav.

 

 

 

Namestnik predsednika:

 

Jana Kramar Rudolf, univ. dipl. prav.

 

 

 

Člani in namestniki:

 

Egidija Košir Mrovlje, univ. dipl. prav.

 

Anton Miklič

 

Franci Novak

 

Jožef Stanislav Ribarič

 

mag. Meta Pristavec, univ. dipl. prav.

 

Jana Tajmer

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor