Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98 in 36/00 in 127/06), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 19. redni seji, dne 29.1.2014, sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka

o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Cerklje

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Cerklje (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjske, št. 4/2012) se besedilo prvega odstavka 13. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Za direktorja je lahko imenovan tisti, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo,

– ima najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju turizma,

– ima organizacijske sposobnosti, kar dokazuje s svojim preteklim delom,

– izkazuje znanje dveh svetovnih jezikov,

– izkazuje znanje uporabe informacijskih tehnologij,

– izpolnjuje ostale pogoje v skladu z zakonom,

– predloži program dela za mandatno obdobje in vizijo razvoja turizma v Občini Cerklje na Gorenjskem.«

2. člen

Zavod je dolžan uskladiti določila Statuta Zavoda za turizem Cerklje s tem odlokom v roku 30 dni od uveljavitve odloka.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 032-06/2010-134

Cerklje na Gorenjskem, dne 29.1.2014

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

Franc ČEBULJ, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor