Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) in 17. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 40/09 in 41/11) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 8. redni seji dne 8. septembra 2011 sprejel

S K L E P

o spremembi Sklepa o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine

1. člen

V Sklepu o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine (Uradni list RS, št. 52/11) se v 6. členu besedilo »Parkiranje je plačljivo od ponedeljka do petka, med 7. in 17. uro in ob sobotah med 7. in 13. uro« nadomesti z besedilom: »Parkiranje je plačljivo od ponedeljka do petka, med 7.00 in 17.00 uro.«

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2011 dalje.

Št. 371-0007/2009

Škofja Loka, dne 8. septembra 2011

Župan

Občine Škofja Loka

mag. Miha Ješe l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor