Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) in 16. člena Odloka o oddaji poslovnih prostorov v najem in določitvi najemnin za poslovne stavbe, poslovne prostore ter uporabnin za garaže in parkirišča, pokrite in nepokrite površine v lasti Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 71/96 in 63/99) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 17. redni seji dne 16. 2. 2009 sprejel

S K L E P

o novi vrednosti točke za izračun najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Slovenska Bistrica

1. člen

Vrednost točke za izračun prometne vrednosti in določitev najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Slovenska Bistrica znaša 1,50 €.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 2009 dalje.

 

Št. 033-36/2009-17/14

Slovenska Bistrica, dne 16. februarja 2009

 

Županja

Občine Slovenska Bistrica

Irena Majcen l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor