Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08 in 36/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) ter 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popr.) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 6. redni seji dne 21. 6. 2011 sprejel

S K L E P

o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

1. člen

Cene posameznih programov predšolske vzgoje v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki od 1. 9. 2011 dalje znašajo:

Starostna skupina 1–3 let (6–9 ur):                         482,03 €

3–4 letni otroci (6–9 ur):                                  372,39 €

Starostna skupina 3-6 let (6–9 ur):                        351,03 €.

2. člen

Višina plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Cene programov so oblikovane na podlagi metodologije, kot izhaja iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Osnova za določanje in obračunavanje plačil se določi na podlagi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki.

3. člen

Stroški živil za prehrano otrok v vrtcu Občine Kostanjevica na Krki znašajo 1,94 € na otroka na dan.

4. člen

Za zamudno uro, ko starši ob zaključku poslovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna 4,17 € za vsako začeto uro.

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2011.

Št. 609-9/2010

Kostanjevica na Krki, dne 21. junija 2011

Župan

Občine Kostanjevica na Krki

Mojmir Pustoslemšek l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor