Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Evidenca v postopkih obračuna turistične takse

1. Naziv institucije:

Občina Majšperk
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca v postopkih obračuna turistične takse
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Evidence o lastnikih in upravljalcih počitniških zmogljivostih.
5. Pravne podlage: Zakon o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT/ SOP 2004-01-0073; Odlok o turistični taksi v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 91/2006)
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): turizem
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Majšperk
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 30.1.2004
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktor občinske uprave: Matic Šinkovec, e-pošta: direktor@majsperk.si

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor