Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS št. 18/84, 33/89, 24/92 – odločba US,29/95 – ZPDF in 44/97-ZSZ), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS št. 44/97,67/02 ZV1, 110/02 ZUreP in 110/02 ZGO-1) in 7. člena Statuta občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas št. 5/07) ter na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trnovska vas (Uradni list RS št. 31/04, 126/04, 5/05 in 4/10) je Občinski svet občine Trnovska vas na svoji 16. seji, dne 12. 12. 2012 sprejel

S K L E P

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  na območju Občine Trnovska vas za leto 2013

I.

Vrednost točke za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 znaša 0,0046 evra.

II.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas, uporablja pa se od 1. 1. 2013.

Številka: 032 0/16-4/2012-4s

Datum: 12. 12. 2012

Župan občine Trnovska vas:

Alojz Benko,dipl.upr.org. l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor