Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 7. člena Odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2014 (Ur. gl. OV, št.: 08/2013) je Občinski svet Občine Vodice na svoji 7. korespondenčni seji, dne 29.9.2014 sprejel naslednji

SKLEP

o spremembi načrta razvojnih

programov za leto 2014 pri projektu

»ob138-14-0001 Obnova vodovoda

Farma – Repnje, odsek Farma –

regionalna cesta Vodice – Lj. Šmartno«

1. člen

S tem sklepom se spremeni Načrt razvojnih programov za leto 2014 Občine Vodice, pri projektu »ob 138-14-0001 Obnova vodovoda Farma – Repnje, odsek Farma – regionalna cesta Vodice – Lj. Šmartno«.

2. člen

Naziv projekta »ob138-14-0001 Obnova vodovoda Farma – Repnje, odsek Farma – regionalna cesta Vodice – Lj. Šmartno« se preimenuje tako, da se glasi »ob138-14-0001 Obnova vodovoda farma – Repnje, odsek farma – regionalna cesta Vodice – Lj. Šmartno 1. faza«.

3. člen

Projektu »ob138-14-0001 Obnova vodovoda farma – Repnje, odsek farma – regionalna cesta Vodice – Lj. Šmartno 1. faza« se spremeni, kot sledi:

 

4000 Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/ PPR/PPJ/VIR/ PP/A

Naziv

Do 2014

2014

2015

2016

2017

Po 2017

Skupaj

1603

16039001

ob138-14-0001

Komunalna dejavnost Oskrba z vodo

ob138-14-0001 Obnova vodovoda farma - Repnje, odsek farma - regionalna cesta Vodice - Lj. Šmartno 1. faza

0,00

11.876,50

10.123,50

0,00

0,00

0,00

22.000,00

PV00

Lastna sredstva

0,00

1.753,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.753,00

042209

ob138-14-0001 Obnova vodovoda farma - Repnje, odsek farma - regionalna cesta Vodice - Lj. Šmartno 1. faza

0,00

1.753,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.753,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

1.753,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.753,00

PV01

Transfer iz državnega proračuna

953610 Sofinanciranje investicijskih projektov občin

0,00

10.123,50

10.123,50

0,00

0,00

0,00

20.247,00

042209

ob138-14-0001 Obnova vodovoda farma - Repnje, odsek farma - regionalna cesta Vodice - Lj. Šmartno 1. faza - Lj. Šmartno

0,00

10.123,50

10.123,50

0,00

0,00

0,00

20.247,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

10.123,50

10.123,50

0,00

0,00

0,00

20.247,00

 

4. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

Datum: 29.9.2014

Številka: 410-05/2013-012

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor