Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010-odl.US, 40/2012-ZUJF), četrtega odstavka 66. člena Statuta Občina Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2013), in ob upoštevanju določb Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 47/2013), je občinski svet Občine Kranjska Gora, na 32. redni seji dne 26.3.2014 sprejel

 

SKLEP

O RAZPISU REFERENDUMA ZA IZLOČITEV NASELJA PODKOREN IZ KRAJEVNE SKUPNOSTI KRANJSKA GORA IN USTANOVITEV NOVE KRAJEVNE SKUPNOSTI PODKOREN

 

I.

Na podlagi sprejete pobude zbora občanov za ožji del občine – naselje Podkoren, se razpisuje svetovalni referendum za izločitev naselja Podkoren iz Krajevne skupnosti Kranjska Gora in ustanovitev nove krajevne skupnosti z imenom Krajevna skupnost Podkoren za območje naselja Podkoren.

 

II.

Za dan glasovanja se določi nedelja, 25. maja 2014.

 

III.

Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi 20.4.2014.

 

IV.

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico glasovati za člane občinskega sveta po Zakonu o lokalnih volitvah, na območju naselja Podkoren.

Za glasovanje na referendumu se sestavi splošni volilni imenik po Zakonu o evidenci volilne pravice, ki vsebuje vse volivce naselja Podkoren.

 

V.

Na referendumu se glasuje z glasovnicami, ki vsebujejo naslednje referendumsko vprašanje:

»Ali se območje naselja Podkoren izloči iz Krajevne skupnosti Kranjska Gora in se za to naselje ustanovi nova krajevna skupnost z imenom: Krajevna skupnost Podkoren?«

Pod vsebino referendumskega vprašanja se na glasovnici doda naslednje besedilo:

 

                                                       GLASUJEM

 

                                  ZA                                      PROTI                                                                                                     

Pod tem besedilom pa mora biti napisano naslednje navodilo za glasovanje:

Glasuje se tako, da se obkroži odgovor, za katerega se želi glasovati.

 

VI.

Postopek za izvedbo referenduma vodi Občinska volilna komisija.

 

VII.

Sredstva za izvedbo referenduma se zagotovijo iz občinskega proračuna.

 

VIII.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Št.: 042-1/2014-1

Datum: 27.3.2014

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor