Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 39. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občina štev. 8/2010)

je Svet občine Žetale na svoji 2. redni seji dne, 16.12.2010 sprejel,

SKLEP O IMENOVANJU NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŽETALE

I.

V nadzorni odbor občine Žetale se imenujejo:

1.     Viktorija KIDRIČ, Čermožiše 26, 2287 Žetale – članica

2.     Marta PREVOLŠEK, Čermožiše 45/c, 2287 Žetale-članica

3.     Irena KRIVEC, Žetale 8/b, 2287 Žetale – članica

II.

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 032-0002/2010-2

Datum: 16.12.2010

Občina Žetale

Župan Anton BUTOLEN l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor