Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 61. Člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.list RS št. 18/84, 33/89, 24/92 – odločba US), 56. Člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.list RS št. 44/97) in 8. Člena Statuta občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika št. 1/99 in Uradni vestnik občine Trnovska vas št. 2/01) ter na podlagi 14. Člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas št. 2/01) je občinski svet občine Trnovska vas na svoji _____seji dne ______ sprejel
S K L E P
 
O določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju občine Trnovska vas za leto 2004
 
I.
Vrednost točke za uporabo
 
- stavbnega zemljišča za leto 2004 znaša 1,00 SIT
 
- nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2004 znaša 0,10 SIT
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas, uporablja pa se od 1.1. 2004.
 
 

Številka: 032-01/03-
Datum:
ŽUPAN OBČINE :
KARL VURCER l.r.
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor