Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 50, 53 in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009 in 80/2010) ter 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Ur. list RS št. 55/2007, 122/2008, 45/2010 in 36/2012) izdajam

S K L E P

O PONOVNI JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA 7. SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH UREDITEV POGOJEV ZA OBČINO KRANJSKA GORA

1. člen

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 28/2011, z dne 15. 04. 2011, je bil objavljen Sklep o pripravi 7. sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora. V uradnih listih RS št. 45/2011 in 71/2011sta bili objavljeni dopolnitvi sklepa o pripravi.    

V uradnem listu Republike Slovenije št. 18/2012 , z dne 09.03.2012 je bil objavljen Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 7. sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora.

2. člen

Zaradi sprememb oz. dopolnitev  razgrnjenega osnutka 7. sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora, ki so nastale zaradi dodatnih usklajevanj z  Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport se ta ponovno razgrne.

3. člen

Dopolnjen osnutek 7. sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora obravnavajo posege na naslednjih zemljiščih:

k.o. Rateče:

658/3, 637/2, 1/9, 121, 

k.o. Podkoren

398/4, 398/5, 26/1, 26/2, 26/4, 90, 91,

k.o. Kranjska Gora:

484/3, 482/2, 481/2, 480/4, 891/24, 891/17, 853/8, 891/16, 902, 803/46, 803/67, 239/1, 885/158

k.o. Gozd:

251/2, 239/5, 242/2, 243, 244/5, 244/7,

k.o. Dovje

1394

4. člen

Dopolnjen osnutek odloka bo javno razgrnjen v prostorih Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1/b. Javna razgrnitev bo potekala v času od  22.01.2013, do vključno 22.02.2013.

5. člen

V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, ki bo organizirana v sejni sobi Občine Kranjska Gora, dne 30.01.2013, s pričetkom ob 16.00 uri.

6. člen

V času javne razgrnitve lahko občani, organizacije in drugi zainteresirani svoje predloge in pripombe k dopolnjenemu osnutku Odloka vpišejo v knjigo pripomb ali jih pisno posredujejo na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora.

7. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin in na spletni strani Občine Kranjska Gora in začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.

 

Občina Kranjska Gora

Jure Žerjav, župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor