Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 7/2016) je občinski svet na 2. redni seji dne 19. 12. 2018 sprejel naslednji

 

SKLEP

O VREDNOSTI GRADBENE CENE STANOVANJSKIH HIŠ, STANOVANJ IN DRUGIH NEPREMIČNIN V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM za leto 2019

 

1. člen

S tem sklepom se določi gradbena cena koristne stanovanjske  površine, ki je element za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin.

Povprečna gradbena cena za m2  stanovanjske površine na območju Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019  znaša za:

·   naselje Cerklje  874,51 € in

·   ostala naselja    839,56 €.

 

2. člen

Ta sklep velja z dnem sprejema na občinskem svetu, objavi se v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 01. 2019.

 

Številka:  032-06/2018-07

Datum:  19. 12. 2018

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj l. r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor