Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št.29/97), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest, (Uradni list, RS št. 49/97) in 7 . člena Statuta občine Cerklje  na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje, št.:1/99 in 1/01) je Občinski  svet Občine Cerklje na  Gorenjskem, na 22. redni seji dne 17.12.2001 sprejel

ODLOK

o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem

 

1.člen

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzamejo.

2.člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:

- na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v vaški skupnosti Cerklje.

- na lokalno krajevno cesto ( s skrajšano oznako LK) v vaški skupnosti Cerklje.

 

3.člen

Lokalne ceste so:

- ceste med naselji v Občini Cerklje na Gorenjskem in ceste med naselji v Občini Cerklje na Gorenjskem in naselji v sosednjih občinah

- ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.

 

4.člen

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih

občinah so:

 

Zap.št.

Številka ceste

začetek ceste

Potek ceste

konec ceste

Dolžina ceste

Namen

 

ali odseka

ali odseka

 

ali odseka

v občini(m)

uporabe

 

 

 

 

 

 

 

1

LC 039110

M R/210

VISOKO - LUŽE - CERKLJE

C R/639

4001

MP

2

LC 039120

C R/639

CERKLJE - PŠENIČNA POLICA - ZALOG - KLANEC

M R/413

5425

MP

3

LC 039130

C R/639

CERKLJE - VAŠCA - LETALIŠČE

C R/104

3420

MP

4

LC 039300

C LC 039800

RAVNE - GOSPINCA - KRVAVEC

Z GOSPINCA

11219

MP

5

LC 326090

M LC 326010

MOŽJANCA - ŠTEFANJA GORA - SP.POSTAJA  ŽIČNICE KRVAVEC

C R/922

2675

MP

6

LC 039400

C LC 039110

TRATA - ADERGAS - ČEŠNJEVEK

C LC 039110

2347

MP

7

LC 039410

C LC 390030

TRATA PRAPROTNA POLICA - ŠENČUR

M LC 390071

2345

MP

8

LC 390030

M LC 390071

ŠENČUR - TRATA PRI VELESOVEM

C LC 039110

1713

MP

9

LC 390040

M LC 390050

OLŠEVEK - VELESOVO

C LC 039110

889

MP

10

LC 039500

C R/639

ZG.BRNIK - CILKA - R/104

C R/104

1365

MP

11

LC 039510

C R/104

VOPOVLJE - ZALOG

C LC 039730

1892

MP

12

LC 039520

C R/639

ZG.BRNIK - BOŠTIC - FARMA KŽK

C LC 039120

1680

MP

13

LC 039600

C R/639

CERKLJE - POŽENIK

C R/922

3981

MP

14

LC 039610

C LC 039600

CERKLJE - PŠATA

C LC 039600

1190

MP

15

LC 039620

C LC 039600

POŽENIK - ŠMARTNO

C LC 039700

299

MP

16

LC 039700

C LC 039120

PŠENIČNA POLICA  - ŠMARTNO - ZALOG

C LC 039710

3380

MP

17

LC 039710

C LC 039120

ZALOG - CERKLJANSKA DOBRAVA

M LC 162050

2090

MP

18

LC 039720

C LC 039710

ZALOG - ZG. TRATA - JURČKOVA DOBRAVA - VRHOVLJE

M LC 160020

3291

MP

19

LC 039730

C LC 039120

ZALOG - LAHOVČE

C R/639

3455

MP

20

LC 039800

C R/922

GRAD - ŠENTURŠKA GORA - SIDRAŽ

M LC160020

7020

MP

21

LC 160080

C R/225

POLJANE - SENOŽET - SVETI LENART

M LC 039800

2532

MP

                                         

5.člen

Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:

- zbirne krajevne ceste (LZ)

                                                                                                                                                   

Zap.št.

Številka ceste

začetek ceste

Potek ceste

konec ceste

Dolžina ceste

Namen

 

ali odseka

ali odseka

 

ali odseka

v občini(m)

uporabe

 

 

 

 

 

 

 

1

LZ 039010

C LZ 039050

DVORJE - CERKLJE

C R/639

949

MP

2

LZ 039020

C LZ 039050

LZ039050 - VAŠCA

C LC 039130

1318

MP

3

LZ 039030

C R/639

CERKLJE - UL.4 OKTOBRA

C JP 539130

656

MP

4

LZ 039050

C R/922

GRAD - DVORJE - BAVANT

C LC 039110

935

MP

 

 

 

 

 

 

 

 

 lokalčna krajevna cesta (LK)

                                                                                                                                                   

Zap.št.

Številka ceste

začetek ceste

Potek ceste

konec ceste

Dolžina ceste

Namen

 

ali odseka

ali odseka

 

ali odseka

v občini(m)

uporabe

 

 

 

 

 

 

 

1

LK 039040

C LZ 039020

TRNOVLJE- NASELJE

Z HŠ 54 KONEC ASFALTA

423

MP

 

6.člen

Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

                                                                                                                                                   

Zap.št.

Številka ceste

začetek ceste

Potek ceste

konec ceste

Dolžina ceste

Namen

 

ali odseka

ali odseka

 

ali odseka

v občini(m)

uporabe

 

 

 

 

 

 

 

1

JP 539000

C LZ O39020

CERKLJE - NAD UŠICO

C JP 539170

730

MP

2

JP 539010

C LC 039130

SP. GMAJNA - J.P.539170

C JP 539170

314

MP

3

JP 539020

C LZ O39010

CERKLJE UL. - IVANA HRIBARJA

C LZ 039020

66

MP

4

JP 539030

C LZ O39040

TRNOVLJ - KROŽNA

C LZ O39040

203

MP

5

JP 539040

C LZ O39040

TRNOVLJE - PREČNAI

C JP 539030

122

MP

6

JP 539050

C LZ 039020

CERKLJE - STARA CESTA 25

Z HŠ 25 KONEC ASFALTA

134

MP

7

JP 539060

C LC 039130

VAŠCA - KOZOLCI - KRIŽIŠČE

Z ZAČETEK KOZOLCEV

193

MP

8

JP 539070

C R/639

UL.JOSIPA LAPAJNETA - ZNAMENJE

C JP 539810

231

MP

9

JP 539100

C R/639

UL.4.OKTOBER - PREČNA

C LZ O39030

194

MP

10

JP 539110

C JP 539100

UL.4.OKTOBER - KRAKI

Z HŠ 7

75

MP

11

JP 539120

C JP 539100

UL.4.OKTOBER - KRAKI 2

Z  HŠ 37 KONEC ASFALTA

108

MP

12

JP 539130

C LC039120

CERKLJE - BLOKI

C LZ O39030

308

MP

13

JP 539140

C R/639

AMD CERKLJE -ZADRUGA CERKLJE

C R/639

198

MP

14

JP 539150

C R/639

CERKLJE TRG D.J.- POKOPALIŠČE

Z POSLOVILNE VEŽICE

115

MP

15

JP 539160

C JP 539560

DVORJE - POD UŠICO

C JP 539000

385

MP

16

JP 539170

C LC 039110

DVORJE - FAZANARIJA - ČEZ POLJE

C JP 540950

1878

MP

17

JP 539180

C LC 039130

VAŠCA - ČEŠNJEVEK - ČEZ POLJE

C JP 539800

1123

MP

18

JP 539190

C R/639

SP.BRNIK - ZG.BRNIK - VAŠCA

C LC 039130

2772

MP

19

JP 539200

C R/639

ZNAMENJE POD CERKLJAMI - PŠENIČNA POLICA

C LC 039120

915

MP

20

JP 539210

C ZL 039020

CERKLJE - KURIRSKA POT

C ZL 039010

225

MP

21

JP 539220

C ZL 039120

PŠENIČNA POLICA - VAS

C LC 039700

510

MP

22

JP 539370

C LC 039600

GRAD HŠ 39 - GRAD HŠ 38

C JP 539470

120

MP

23

JP 539380

C LC 039110

BAVANT -GRAD STRMOL - LIPCE

C LC 039110

1007

MP

24

JP 539390

C LZ 039010

GRAD HŠ 73 - GRAD HŠ 63

C LZ 039010

316

MP

25

JP 539400

C JP 539410

GRAD - CERKLJE OŠ - UL.IGNACIJA BORŠTNIKA

C LC 039600

755

MP

26

JP 539410

C JP 539450

GRAD - CERKLJE

C LC 039600

816

MP

27

JP 539420

C JP 539450

GRAD - CERKEV - PŠATA

C JP 539430

280

MP

28

JP 539430

C LC 039600

PODGORŠEK - ČEZ POLJE - POŽENK

C LC 039600

1560

MP

28,1

JP 539440

C JP 539420

GRAD - LC 039610 - CERKLJE - POŽENIK

C LC 039610

640

MP

28,2

JP 539042

C LZ 039040

CERKLJE TRNOVLJE - PREČNA

C JP 539030

120

MP

29

JP 539450

C R/922

GRAD - CERKEV

C R/922

333

MP

30

JP 539460

C LC 039600

GRAD - VAS - NASELJE

Z KONEC ASFALTA

90

MP

31

JP 539470

C R/922

GRAD - PODGORŠEK

C LC 039600

280

MP

32

JP 539481

C R/922

GRAD - KROŽNA

C R/922

192

MP

32,1

JP 539482

C JP 539481

KROŽNA - GRAD 10

Z HŠ 10 KONEC ASFALTA

60

MP

33

JP 539490

C R/922

GRAD - ZA MLINOM

Z KONEC ASFALTA

153

MP

34

JP 539500

C LC 039320

ŠTEFANA GORA - PREVOJE

Z GOZD

1283

MP

35

JP 539510

C LC 039320

SP.ŠTEFANJA GORA - ZG.ŠTEFANJA GORA

C LC 039320

740

MP

36

JP 539520

C LC 039320

ŠTEFANA GORA - FRAJKA

Z KRIŽIŠČE PRI AP

710

MP

37

JP 539530

C LC 039320

ŠTEFANA GORA - MEŽNAR

Z HŠ 28 MEŽNAR

1056

MP

38

JP 539540

C LZ 039020

DVORJE - POD LIPO

C R/922

339

MP

39

JP 539550

C LZ 039050

DVORJE - NASELJE

C LZ 039050

236

MP

40

JP 539560

C LC 039110

LC 039110 - LZ 039020 PRIKLJUČEK FRIZ.ADN.-DVORJE PRI KOZOLCIH PREČNA

C LZ 039020

280

MP

41

JP 539570

C LZ 039050

GRAD - CERKLJE - DVORJE

C LC 039110

298

MP

41,1

JP 539562

C JP 539580

DVORJE - ZEVNIK - STRMOL

C JP 539880

240

MP

42

JP 539580

C LZ 039050

DVORJE - POD HRIBOM

Z HŠ 14 KONEC.ASF

237

MP

43

JP 539591

C LC 039300

STIŠKA VAS - HRIBAŠEK

Z HŠ 17 KONEC HIŠ

956

MP

43,1

JP 539592

C JP 539591

STIŠKA VAS - VAS

Z ZA CERKVIJO

150

MP

44

JP 539600

C LC 039300

ŠKERJANČEVO - VIKENDI

Z KONEC ASFALTA

196

MP

45

JP 539610

C LC 039300

LC 039300 - PRGOZDNIK - AMBROŽ - ČEBAŠEK

Z HŠ 76 AMBROŽ

270

MP

46

JP 539620

C LC 039300

LC 039300 - VIKENDI - AMBROŽ - MUŠIČ

Z HŠ 78 ABMROŽ

470

MP

47

JP 539630

C LC 039300

LC 039300 - MOČNIK - AMBROŽ

Z HŠ 1 AMBROŽ - KONEC ASFALTA

297

MP

48

JP 539640

C LC 039300

LC 039300 VOD. REZ. - NAVOMPRH - AMBROŽ

Z HŠ 6 AMBROŽ

610

MP

49

JP 539650

C JP 539640

LC 539640 ODCEP KUHAR - JURGELE - GRILC VALENTIN OB GOZDU ZA VIKENDE

C JP 539620       Z HŠ 3 AMBROŽ

443

MP

50

JP 539660

C LC 039300

LC 039300 - VIŽENŠKA SENOŽET

Z Z HŠ 111 AMBROŽ KRIŽIŠČE

330

MP

51

JP 539670

C LC 039300

LC 039300 - AMBRUŽEVA SENOŽET

Z HŠ 105 AMBROŽ KONEC.ASF

315

MP

52

JP 539680

C LC 039300

LC 039300 - SVET AMBROŽ

Z CERKEV NA AMBROŽU

224

MP

53

JP 539690

C LC 039300

LC 039300 ČN - KRIŠKA PLANINA

Z OGRAJA DEPANDANSE

375

MP

54

JP 539800

C LC 039130

VAŠCA - MOST

C JP 539810

747

MP

55

JP 539810

C R/639

VOVKE - OTOK - ZG.BRNIK

C R/639

1130

MP

56

JP 539820

CJP 539810

VAŠCA - ŽAGA - ZG.BRNIK

Z ŽAGA NA ZG.BRNIKU

1290

MP

57

JP 539830

C JP 539842

ZG.BRNIK - ZA VASJO

Z HŠ 82 ZG.BRNIK ZAČETEK HIŠE

264

MP

58

JP 539841

C LC 039500

ZG.BRNIK - KOBILNA - VAŠCA

C JP 539190

511

MP

58,1

JP 539842

C JP 539841

ZG.BRNIK - ZA UŠCO

Z DO POLJSKE POTI

646

MP

59

JP 539850

C R/639

ZG.BRNIK - LC 039520

C LC 039520

342

MP

60

JP 539860

C LC 039520

LC 039520 - LESINE pod FARMO

C JP 539870

498

MP

61

JP 539870

C LC 039520

LC 039120 - ZG.BRNIK

C LC 039120

1330

MP

62

JP 539880

C JP 539870

ZG.BRNIK - SP.BRNIK - VOPOVLJE OB VASEH

C LC 039510

1056

MP

63

JP 539890

C R/639

R/639 - JP 539870

C JP 539880

396

MP

64

JP 539900

C JP 539910

SP.BRNIK - JP 539880

C JP 539880

154

MP

65

JP 539910

C R/639

SP.BRNIK - JP 539880 JUŽNO

C JP 539880

316

MP

66

JP 539921

C LC 039520

ZG.BRNIK - ZA CILKO

C JP 539190

409

MP

66,1

JP 539922

C JP 539921

ZG.BRNIK - KROPAR - ŽNIDAR

C R/639

330

MP

66,2

JP 539923

C JP 539921

KROPAR - ZG.BRNIK 102

Z HŠ 102 ZG.BRNIK KONEC ASFALTA

53

MP

67

JP 539930

C R/639

ZG.BRNIK - KOBALC

C JP 539842

342

MP

68

JP 539940

C LC 039500

ZG.BRNIK - ZA TRGOVINO ŽIVILA

Z HŠ 15 ZG.BRNIK KONEC ASFALTA

108

MP

69

JP 539950

C R/639

R/639 - SP.BRNIK (1326)

C JP 539190

355

MP

70

JP 539960

C R/639

SP.BRNIK - GASILNI DOM - R/104

C R/104

337

MP

71

JP 539970

C R/104

R/104 - SP.BRNIK 25

Z HŠ 25 SP.BRNIK ZAČ.HIŠE

204

MP

72

JP 539980

C R/104

R/104 - SP.BRNIK 27

Z HŠ 27 SP.BRNIK ODCEP NA LEVO

146

MP

73

JP 539990

C R/104

R/104 - SP.BRNIK 29

Z HŠ 29 SP.BRNIK ZAČ.HIŠE

127

MP

74

JP 540000

C R/104

SP. BRNIK - LET. I (1046/1) Križ.pot

Z OGRAJA LETALIŠČA

1264

MP

75

JP 540010

C R/104

SP. BRNIK - LET. II (1067), cerkev

Z OGRAJA LETALIŠČA

1092

MP

76

JP 540020

C R/104

SP. BRNIK - LET. III (1069/1)

C JP 540010

1090

MP

77

JP 540030

C R/104

R/104 - SP. DOBRAVA

Z OGRAJA LETALIŠČA

626

MP

78

J.P.540040

C R/104

R/104 - KŽK - VOPOVLJE

C R/639

360

MP

79

JP 540050

C R/639

KŽK - LC 039730 - LAHOVČE

C LC 039730

793

MP

80

JP 540060

C R/639

R/639 - ZA LETALIŠČEM, ob gozdu

C A2

4479

MP

81

JP 540070

C R/639

ZG.BRNIK - LC 039520 V SMERI BOŠTIC

C LC 039520

156

MP

82

JP 540080

C R/104

R/104 - SP. BRNIK 30

Z ZAČ.HIŠE

137

MP

83

JP 540090

C R/104

SP. BRNIK - R/639

C R/639

148

MP

84

JP 890690

C LC 390080

VOGLJE - LC 039530 - LETALIŠČE

C LC 039530

668

MP

85

JP 540600

C LC 039800

LC 039800 - RAVNE, za Vrhovnikom

Z Z HŠ 32 RAVNE KONEC.ASF

332

MP

86

JP 540610

C LC 039800

RAVNE - APNO

C JP 540630

620

MP

87

JP 540620

C LC 039800

APNO - BABNIK - RADO

C JP 540610

280

MP

88

JP 540630

C LC 039800

APNO - VAS, zgoraj za vasjo

C LC 039800

590

MP

89

JP 540640

C LC 039800

APNO - DANEV, spodaj pod vasjo

Z KONEC.ASF

257

MP

90

JP 540650

C LC 039800

APNO - VIKENDI nad vasjo

Z HŠ 96 APNO -VIKENDI

408

MP

91

JP 540660

C LC 039800

ŠENTURŠKA GORA - ŠTEFAN

C LC 039800

1334

MP

92

JP 540670

C JP 540650

ŠENTURŠKA GORA - VIŠEVCA - VRHOVLJE

C LC 039720

2805

MP

93

JP 540680

C LC 039800

LC 039800 - JP 540660, Šent.gora

C JP 540660

130

MP

94

JP 540690

C JP 540660

ŠENTURŠKA GORA - VAS, vikendi

Z KRIŽIŠČE

212

MP

95

JP 540701

C LC 039800

ŠENTURŠKA GORA - ŠOLA

C JP 540670

387

MP

95,1

JP 540702

C JP 540701

ŠOLA - POKOPALIŠČE -ŠENT.GORA

Z HŠ 3 ŠENT.GORA, POKOPALIŠČE

110

MP

95,2

JP 540703

C JP 540660

ŠENTURŠKA GORA - JOŽMAN

Z ZAČ.HIŠE

47

MP

96

JP 540710

C JP 540660

ŠTEFAN - ZG.BUNDER - ŠENT.GORA

Z HŠ 1 ŠENT.GORA, KON.HIŠE

230

MP

97

JP 540720

C LC 039800

SIDRAŽ - SP.BUNDER

Z HŠ 2 ŠENT.GORA KON.HIŠE

686

MP

98

JP 540730

C LC 160080

LC 039810 - JAGOSCE

Z KONEC.ASF V JAGOSCIH

1662

MP

99

JP 540740

C LC 039800

APNO - GRILC JOŽA

C JP 540630

154

MP

100

JP 540100

C LC 039600

PŠATA - POŽENIK

C LC 039600

782

MP

101

JP 540111

C JP 540100

PŠATA - PUNGRAT

C LC 039610

308

MP

101,1

JP 540112

C JP N540111

PUNGRAT - PŠATA

C LC 039600

75

MP

102

JP 540120

C LC 039600

POŽENIK - KAPELICA

C LC 039620

467

MP

103

JP 540130

C JP 540120

JP 540120 - KAPELICA

C LC 039600

222

MP

104

JP 540140

C JP 540130

JP 540130 - LC 039620

C LC 039620

78

MP

105

JP 540150

C JP 540130

JP 540130 - LC 039620

C LC 039620

160

MP

106

JP 540170

C LC 039700

ŠMARTNO - GLINJE

C LC 039700

669

MP

106,1

JP 540172

C LC 039700

ŠMARTNO - PERDEN -PETEK

C JP 540170

99

MP

106,2

JP 540173

C JP 540170

ŠMARTNO - PERDEN - PRENE

Z HŠ 26 DVORIŠČE

1188

MP

107

JP 540180

C LC 039700

PERDEN - JP 539720

C JP 540200

562

MP

108

JP 540190

C LC 039700

ŠMARTNO - FARMA KŽK

C LC 039120

1125

MP

109

JP 540200

C JP 540350

GLINJE - PŠATA

C LC 039610

2792

MP

110

JP 540290

C JP 540500

LAHOVČE - KRAK IV.

Z HŠ 15 LAHOVČE, KON.HIŠE

235

MP

112

JP 540300

C LC 039730

LAHOVČE - NASOVČE

M OBČINE S KOMENDO

909

MP

113

JP 540310

C R/104

LAHOVČE - NOVINE

Z GOZD

705

MP

114

JP 540320

C JP 540500

LAHOVČE - KRAK I (1169)

C JP 540300

93

MP

115

JP 540330

C JP 540500

LAHOVČE - ZALOG (1164/4)

C JP 540440

1193

MP

116

JP 540340

C JP 540500

LAHOVČE - KRAK III (1223/1)

Z HŠ 105 LAHOVČE, KONEC.ASF

92

MP

117

JP 540350

C LC 039700

GLINJE - VAS, ob polju

C LC 039700

373

MP

118

JP 540360

C JP 540350

GLINJE - JERIČ JOŽA

C JP 540350

208

MP

119

JP 540370

C LC 039700

GLINJE - KLEMENC

Z HŠ 23 GLINJE, KONEC.ASF

197

MP

120

JP 540380

C JP 540370

GLINJE - ČEBULJ, KORBAR JANEZ

Z HŠ 25 GLINJE, KONEC.ASF

120

MP

121

JP 540390

C LC 039120

GLINJE - ZG.TRATA PRI ZALOGU

C LC 039710

570

MP

122

JP 540400

C JP 540480

ZALOG - RIBOGOJNICA

Z VHOD V RIBOGOJNICO

105

MP

123

JP 540410

C LC 039120

SP.TRATA - ZG.TRATA - PRI ZALOGU

C LC 039710

540

MP

124

JP 540420

C LC 039120

SP. ZALOG - VAS - HUMAR

C LC 039120

702

MP

125

JP 540430

C LC 039120

LC 039120 - SP. ZALOG

C JP 540420

225

MP

126

JP 540440

C LC 039120

SP. ZALOG - LC 039730

C LC 039730

865

MP

127

JP 540450

C LC 039710

CERKLJAN. Dob. - VAS, levo vikendi

Z KON.HIŠE

177

MP

128

JP 540460

C LC 039710

CERKLJAN. Dob.- VAS, desno vikendi

Z HŠ 10 C.DOBRAVA, ZAČ.HIŠE

140

MP

129

JP 540470

C LC 039730

LAHOVČE - ZNAMENJE

C LC 039510

935

MP

130

JP 540480

C LC 039120

ZALOG - LC 039710

C LC 039710

489

MP

131

JP 540490

C LC 039120

KAPELICA - KŽK - LESINE

C JP 539870

1193

MP

132

JP 540500

C R/104

ZAJC - LAHOVČE DO GD

C LC 039730

577

MP

132,1

JP 540692

C JP 540690

ŠENTURŠKA GORA - ZAMLJEN - ROGELJ

Z HŠ  ŠENT.GORA

90

MP

133

JP 540800

C LC 039110

ČEŠNJEVEK - FAZANARIJA

C JP 540950

1695

MP

134

JP 540810

C JP 540950

FAZANARIJA - VRBICA

C LC 390030

2387

MP

134,1

JP 540812

C JP 540950

FAZANARIJA - PRAPROTNA POLICA - LETALIŠČE

C JP 540813

806

MP

134,2

JP 540813

C R/104

PRAPROTNA POLICA - LETALIŠČE

C JP 039410

2019

MP

134,3

JP 540822

C LC 039400

ČEŠNJEVEK - VAS MIMO DOMA VAŠČANOV

C LC 039110

173

MP

135

JP 540820

C LC 039400

ČEŠNJEVEK - RIBNIK BAJER OPEKARNE

Z KON.HIŠE RD BISTRICA

200

MP

136

JP 540830

C LC 039400

ADERGAS - ADERGAS 30

Z HŠ 30 KON.HIŠE

102

MP

137

JP 540840

C LC 039400

ADERGAS - ADERGAS 26

Z HŠ 26 KON.HIŠE

175

MP

137,1

JP 540841

C LC 039400

ADERGAS - ZA BIDROM

Z HŠ 26 ADERGAS, KON.HIŠE

175

MP

137,2

JP 540842

C LC 039840

ADERGAS - OB IGRIŠČU PRI PARKU

Z HŠ 44 ADERGAS

108

MP

138

JP 540850

C LC 039400

ADERGAS - ADERGAS 20 NAD MURNIKOM

Z HŠ 20 ZAČ. HIŠE

132

MP

139

JP 540860

C LC 039400

ADERGAS - ZA ŽUPNIŠČEM - NORČIČ

Z ŽUPNIŠČE V ADERGASU, KONEC.ASF

232

MP

140

JP 540870

C LC 039400

ADERGAS - ZIMZELEN - ZBIRALNIK VODE

Z VODOHRAM V ADERGASU

650

MP

141

JP 540880

C LC 039400

TRATA - VAS ZA PETRIČEM - NASTRAN

Z HŠ 5 ADERGAS, KON.HIŠE

210

MP

142

JP 540890

C LC 039400

TRATA - VELESOVO MALA CESTA

C JP 540910

581

MP

143

JP 540900

C JP 540890

TRATA - KAPELICA NA POLJU SAJOVIC

C LC 039110

204

MP

144

JP 540911

C LC 039110

VELESOVO - KAMNOSEK - HRIBARJU -KERN

Z HŠ 6 KON.HIŠE

472

MP

144,1

JP 540912

C LC 039110

VELESOVO - MURNIK - ČESEN

Z HŠ 95 VELESOVO

141

MP

145

JP 540920

C LC 039110

VELESOVO - VRBICA

C LC 039030

688

MP

146

JP 540930

C LC 039110

VELESOVO - JP 540920

C JP 540920

372

MP

147

JP 540940

C JP 540930

VELESOVO - NASELJE

Z KONEC.ASF

165

MP

147,1

JP 540941

C JP 540930

VELESOVO - KLINC - BUKOVINSKI

Z HŠ 72 VELESOVO

165

MP

147,2

JP 540942

C 540930

VELESOVO - KOROŠEC - VREČEK

Z HŠ 68 VELESOVO

124

MP

148

JP 540950

C LC 039130

VAŠCA - FAZANARIJA

Z VHOD V VAZANARIJO

978

MP

149

JP 540960

C LC 039410

PRAPROTNA POLICA - NASELJE

C JP 540810

120

MP

150

JP 540970

C LC 039410

JP 540960 - PRAPROTNA POLICA

Z HŠ 28 PRAPROTNA POLICA, KON.HIŠE

120

MP

152

JP 540980

C LC 039410

PRAPROTNA POLICA - PRAP.POLICA 45

Z HŠ 45 PRAPROTNA POLICA, KONEC.ASF

306

MP

153

JP 540981

C LC 039410

PRAPROTNA POLICA - PR MIH - PETEK - TERAN

C LC 039410

360

MP

154

JP 540990

C JP 540930

VELESOVO - ROPRET - POTOK       Čimžar preko vrta

Z HŠ 35 VELESOVO

154

MP

155

JP 541000

C R/639

VODICE - OB LETALIŠČU - ŠENČUR

M R/104

4080

MP

                                                                                                                                                                                    

7.člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenim s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17.člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št.347-05-144 /98-03/BRANK, z dne 17.07.1998.

 

8.člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 4/98).

 

9.člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskm.

 

Številka:03201-01-08/01

Datum: 17.12.2001

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

FRANC  ČEBULJ, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor